Villaförsäkring

villaförsäkringFör dig som villaägare är det viktigt att du förutom din vanliga hemförsäkring även har en villaförsäkring. Detta för att du ska kunna få hjälp om olyckan skulle vara framme och ditt hus skulle bli skadat eller brinna ner. Det vanligaste är att man kombinerar dem båda i en villahemförsäkring. Till skillnad från hemförsäkringen ersätter villahemförsäkringen även skador på tomt och byggnader. För de allra flesta är boendet den enskilt största investering man gör i livet och att någonting skulle hända med ens hus är också de flestas största mardröm. Att välja en bra försäkring på sitt hus blir därför väldigt viktigt.

Klicka här för att jämföra försäkringsbolagen

 

I en villaförsäkring ingår flera olika delar som gör att den fungerar som ett paket av flera olika försäkringar. Vanliga delar är:

  • Egendomsskydd– täcker skador på din egendom
    • Byggnader/tomtmark – ersätter skador på de byggnader som är angivna i försäkringsbrevet (även garage/uthus)
    • Lös egendom – täcker skada eller förlust av lös egendom. Alltså sakerna du har i hemmet, möbler etc.
  • Personskydd – Reseskydd, överfallsskydd, ansvarsskydd och rättsskydd

Ofta skiljer sig kostnaden för en villaförsäkring åt mellan olika försäkringsbolag och det är inte säkert att det bolag du alltid haft erbjuder bäst pris. Så det lönar sig att kolla med andra bolag då och då.