Jämför villaförsäkring

För att göra en riktigt korrekt jämförelse mellan de olika försäkringsbolagen är det många saker man måste tänka på och det kräver att man sätter in sig en del försäkringsvillkoren. Detta är båda svårt och tidsödande.

Det allra enklast sättet att hitta bäst och billigast villaförsäkring att att låta en oberoende försäkringsexpekt gratis göra jämförelsen åt dig. Du får hjälp att hitta bäst pris på din försäkring samtidigt som du får hjälp att även ta hänsyn till skillnader i villkor. Självklart får du samma premie som om du du hade tecknat försäkringen direkt hos försäkringsbolaget. Så egentligen finns det ingen anledning att själv kolla upp priser hos alla bolag när du helt kostnadsfritt kan då hjälp att göra det.

jämför villaförsäkring

Om du ändå känner att du vill göra en jämförelse på egen hand rekommenderar vi att du tittar på något av dessa försäkringsbolag.

1. Moderna försäkringar

Jämför villaförsäkring Moderna försäkringar är ett relativt nytt försäkringsbolag på den svenska marknaden och har under de senaste åren kommit att bli en spelare som är värt att kolla på. Under de två senaste åren har de nominerats till årets försäkringsbolag. Besök deras hemsida och få ett prisförslag på en villaförsäkring direkt.

Erbjuder även bilförsäkringar, hemförsäkringar och personförsäkringar.

2. Gjensidige

Gjensidige är ett av Nordens största försäkringsbolag inom sakförsäkringar (ex. villaförsäkringar). Med anor ända tillbaka till 1800-talet är det också ett av de äldsta. På deras hemsida kan du snabbt få en prisuppgift på vad en villaförsäkring skulle kosta för dig hos Gjensidige.

Erbjuder även bilförsäkringar, hemförsäkringar och personförsäkringar.
www.gjensidige.se

3. Salus Ansvar

Salus AnsvarSalus Ansvar har en över 100-årig historia som försäkringsbolag. De arbetar aktivt för att synas mycket ute på sjukhus, i verkstäder och ute på andra företag för att erbjuda försäkringar till anställda. De är sedan 2013 en del av Folksam vilket ytterligare stärkt deras position på marknaden.

Erbjuder även bilförsäkringar, hemförsäkringar och personförsäkringar.
www.salusansvar.se

Sänk din premie genom att förebygga skador

Förutom priset på försäkringen och villkoren är det bra att kolla om försäkringsbolagen lämnar rabatt för skadeförebyggande åtgärder. I vissa fall kan dessa rabatter sänka din premie med upp till 45%.
Läs mer om vad du kan göra för att sänka din premie genom att förebygga skador.