Villaförsäkring pris

Vad avgör en villaförsäkrings pris kan man fråga sig. Det beror på många faktorer, hur stort huset är, var det ligger, när det är byggt, hustyp etc. Det är personligt och varierar också mellan de olika försäkringsbolagen. Det finns alltid en logik bakom priset för alla försäkringar. De avspeglar en kostnad, eller en potentiell kostnad för försäkringsbolaget.

Eftersom en försäkringar fungerar som så att försäkringsbolaget går in och ersätter försäkringstagaren för en skada  han eller hon har fått på sin försäkrade egendom måste försäkringsbolaget försöka räkna ut hur stor kostnaden för denna ersättning kan bli och hur stor risken är att de får betala denna summa.

Tänker man på detta sätt är det inte så konstigt att tex. ett större hus är dyrare att försäkra än ett mindre. Rimligtvis innebär det en större kostnad för försäkringsbolaget om ett stort hus brinner ner än om ett mindre gör det. Om huset sedan också är nytt blir det också dyrare för eftersom det åldersavdrag försäkringstagaren får på huset vid en skada är mindre.

Förutom dessa är det flera andra saker som påverkar priset på en villaförsäkring såsom antal våtrum/badrum. Vanligtvis finns det ett eller två badrum/toaletter i ett hus, fler än det anses ibland som lyx. Men den största anledningen till att antal badrum kan påverka priset är att vattenskador är väldigt vanliga och står för en stor del av försäkringsbolagens kostnader. Fler våtrum, högre risk för vattenskador.

Även uppvärmingen av huset kan påverka försäkringspremien. Om huset värms upp med någon form av eldning kan det innebära en högre risk för att huset drabbas av en eldsvåda och då går priset upp.

Sedan finns det också en hel del saker man kan göra för att sänka priset på sin villaförsäkring. Förutom att man brukar premieras för att samla sina försäkringar på ett och samma försäkringsbolag handlar det om att kunna visa för försäkringsgivaren att man vidtagit frivilliga åtgärder för att minska risken för skador i hemmet. Det kan vara allt från aatt sätta upp brandvarnare och brandsläckare till att installera ett inbrottslarm eller åskskydd.

Olika försäkringsbolag värderar dessa aspekter på olika sätt så det kan vara väldigt svårt att skapa sig en bra bild av hur priset egentligen sätts. Vi rekommenderar att du låter jämför priset mellan flera olika bolag för att hitta vad som blir bäst för just dig.

Klicka här för att jämföra försäkringsbolagen

 

Comments are closed.