Drulleförsäkring och andra tilläggsförsäkringar

När du tecknar en villaförsäkring, hemförsäkring eller villahemförsäkring kommer du ha möjlighet att i viss utsträckning välja innehåll i den genom att välja till tillläggsförsäkringar. Du kan alltså själv påverka hur omfattande din försäkring ska vara och då också i viss mån priset på försäkringen. För självklart är en mer omfattande försäkring dyrare än en mindre omfattande.

Denna tillägg kompletterar för det mesta en del i grundskyddet i den försäkring du tecknar och gör villkoren bättre. Tex. kan det öka den maximala ersättning för en viss typ av skada, inkludera skador som annars är undantagna i grundskyddet eller förlänga försäkringsskyddet tidsmässigt. De vanligaste tilläggsförsäkringarna är drulleförsäkring, vilket oftast syftar till en merriskförsäkring på hemförsäkringen, merrisk villaförsäkring och tillägg på reseskyddet.

Hitta bäst pris på villaförsäkring här

Drulleförsäkring

Tilläggsförsäkringen till hemförsäkringen som tecknas av de flesta kallas ofta för drulleförsäkring. Denna försäkring anser vi vara bland de mest prisvärda som går att teckna, förutom själva hemförsäkringen. Den lägger till skydd för skador som annars är undantagna i hemförsäkringen. Det handlar oftast om skador där man tex. tappar bort sin mobiltelefon eller att man tappar den i marken så den går sönder. Detta omfattas vanligtvis inte av grundskyddet i hemförsäkringen. Men om man tecknar till en drulleförsäkring får man även skydd för sådana plötsliga oförutsedda händelser. Detta tillägg kallas också ibland för merrisk eller allrisk men det skiljer oftast inte mycket i själva försäkringsvillkoren.

Merrisk villaförsäkring

Det finns även en liknande tilläggsförsäkring för villaförsäkrinar som utökar skyddet på ditt hus du får genom din grundläggande villaförsäkring. Detta tillägg kan tex. ge dig bättre villkor när det kommer till vattenskador vilket ofta innebär stora kostnader antingen för husägaren eller försäkringsbolaget beroende på omständigheterna och hur skadan ser ut. En annan sak som ofta ingår i den här försäkringen är att man får ett minskat maximalt åldersavdrag i villaförsäkringen. Med åldersavdrag menas hur mycket värdet på ditt hus kan skrivas ner vid en totalskada. De flesta villaförsäkringar ger fullvärdesskydd på huset vilket innebär att om huset skulle brinna ned så betalar försäkringen byggandet av ett nytt likvärdigt hus. Men med tanke på att du då får ett nytt och istället för ditt tidigare som kanske var 50 år gammalt så görs ett åldersavdrag som ska motsvara värdeskillnaden mellan ett nytt och gammalt hus. I många villaförsäkringar kan detta åldersavdrag bli så mycket som 100 000 kr. Genom att teckna till en tilläggsförsäkring för villadelen kan detta avdrag minskas.

Utökad reseförsäkring

Vanligtvis finns det även en tilläggsförsäkring som förbättrar reseskyddet i hemförsäkringen. I grundskyddet finns en reseförsäkring som oftast gäller i 45 dagar överallt i världen. Vill man ha en bättre reseförsäkring kan man teckna till ett resetillägg som förlänger skyddet i grundförsäkringen och även förbättrar villkoren i försäkringen på punkter som tex. vad som gäller vid försening av flyg och baggage eller avbeställningsskydd. Detta tillägg är dock inte samma försäkring som den man ska teckna ifall man ska vara utomlands under en mycket längre period, flera månader, pga. studier eller om man ska backpacka eller liknande. Då måste man teckna en separat reseförsäkring då skyddet i hemförsäkringen inte räcker.

Hitta bäst pris på villaförsäkring här