Ansvarsskydd

Ansvarskyddet är en mycket viktig del i hemförsäkringen. Den gäller för dig som privatperson om du skulle vi skadeståndsskydig på grund av skada på någon person eller någon annans egendom. Eftersom hemförsäkring endast gäller dig som privatperson gäller detta även för ansvarsskyddet. Om du driver eget företag, även om det är i form av enskild firma, ger inte hemförsäkringen något ansvarsskydd om du skulle bli skadeståndsskyldig på grund av något du utför i tjänsten.

AnsvarsskyddI de flesta hemförsäkringar ger ansvarsskyddet hjälp med utredning om du faktiskt är skadeståndsskyldig. Skulle försäkringsbolaget anse att du  skyldig att betala skadestånd den som kräver det kommer de också hjälpa dig med förhandlingen för att försöka komma överens på tu man hans istället för att behöva ta det i en rättegång. Om parterna inte kan komma utan en rättegång finns det även möjlighet att få rättegångskostnaderna betalade genom det rättsskydd som också finns i din hemförsäkring.

Anses du tvungen att betala skadestånd och alla andra villkor är uppfyllda såsom att orsaken till skadeståndet inte omfattas av någon annan försäkring (för exakta villkor kontakta ditt försäkringsbolag).  Precis som de allra flesta andra delar inom försäkringar gäller vissa maxgränser när det kommer till hur mycket försäkringen täcker. Det gäller även för ansvarsförsäkringar och denna gräns kan vara intressant att jämföra mellan olika försäkringsbolag. Det kanske inte är helt avgörande för vilken försäkring man väljer men det är givetvis positivt med en hög ersättningsgräns.

Hitta bäst pris på hemförsäkring här