Egendomsskydd – Lösöre

Egendomsskydd är nog den del av både hemförsäkringar och villaförsäkringar som de flesta tänker först på. Det är den del som täcker skador på, lös egendom (lösöre) när det kommer till hemförsäkringar och fast egendom för villaförsäkringar. Detta är en grov indelning men fungerar bra som en grundläggande tankeregel. Ibland bakas dessa ihop till en försäkring och kan då också kallas villahemförsäkring.

EgendomsskyddMed lös egendom eller lösöre menar men alla löst, ej fast installerade saker man har i hemmet inkl. garage och förråd (för saker som förvarar där gäller särskilda regler). Fast egendom avser främst byggnader, tomt, fasta installationer i byggnader osv. Mer information om egendomsskydd för fast egendom hittar du här.

Hitta bäst pris på hemförsäkring här

Hur mycket lösöre?

När man ska teckna en hemförsäkring eller villahemförsäkring kan man i vissa fall behöva specificera ett belopp som ska täcka all lös egendom man har i hemmet. I andra fall kan man teckna någonting som heter fullvärdesförsäkring. Det innebär att man inte behöver sätta ett belopp på förhand utan försäkringen täcker all lös egendom upp till dess fulla värde.

Att göra en värdering på alla sina saker kan vara väldigt svårt och det blir ofta mycket mer än vad man först kan tänka sig, därför anser vi att fullvärdesförsäkringar i de flesta fall är att föredra. Det är nämligen väldigt viktigt att se till att man inte anger ett för lågt belopp i min försäkring. Om man som exempel tänker dig en brand där hela huset brinner ner och alla dina lösa ägodelar går förlorade. Vid en anmälan till försäkringsbolaget kommer man få uppge allt man blivit av med och värdet på dessa. Om det totala värdet på det förlorade lösöret uppgår till 500 000 kronor men du bara angett 250 000 kronor i försäkringen kommer du bara få ut hälften av den totalt skadan, alltså 250 000 kronor.

Men detta tankesätt gäller även om inte allt skulle bli förstört. Om du anmäler en skada eller förlust på ditt lösöre som uppgår till 250 000 kronor, men skadan har inte förstört allt ditt lösöre som i det tidigare exemplet, innebär det att du varit underförsäkrad. Det totala värdet var ju uppenbarligen högre än 250 000 kronor. Då måste försäkringsbolaget göra en bedömning av hur mycket det totala värdet verkligen var . Om de kommer fram till att du egentligen borde angett 500 000 kronor i försäkringen innebär det att du bara försäkrat dina lösa egendom till hälften och kommer då bara få hälften av 250 000 kronor, alltså 125 000 kronor. Gör därför dig själv en tjänst och välj en fullvärdesförsäkring om det går.

Stöldbegärlig egendom

Det finns vissa situationer när en fullvärdesförsäkring inte är det bästa valet. Ett exempel på detta är om du har mycket stöldbegärlig egendom, tex. elektronik, smycken, äkta konst osv. Oftast finns det ett tak för just stöldbegärlig egendom i fullvärdsförsäkringar. Om man har sådan egendom som överskrider maxvärdet måste man teckna en beloppsförsäkring istället för att hela ens lösöre ska omfattas av försäkringen. En beloppsförsäkring med ett relativt högt belopp är ofta dyrare än en fullvärdesförsäkring.

Hitta bäst pris på hemförsäkring här