Överfallsskydd

Oprovocerat våld är tyvärr någonting vi fått acceptera att det förkommer i samhället. I din hemförsäkring finns det en delförsäkring som kallas överfallsskydd som täcker för skador för den försäkrade utsätts för misshandel som inte att anses som ringa. Överfallsskyddet omfattar även sexualbrott som våldtäkt. Den ersättning man kan få är för kränkning och sveda och värk enligt ett schablonbelopp. Utöver detta kan du får ersättning för kostnader för tandskador, varaktig medicinsk invaliditet och dödsfall. Dessa belopp varierar mellan försäkringsbolagen så kolla vad som gäller i just din försäkring.

ÖverfallsskyddFörsäkringen gäller givetvis inte om fått dina skador genom att aktivt delta i slagsmål som tex. arrangerade slagsmål mellan supporters eller liknande. Den gäller heller inte om du skadorna uppkommit i samband med att du varit delaktig i någonting som kan klassas som kriminell verksamhet.

 Hitta bäst pris på hemförsäkring här