Rättsskydd

I hemförsäkringen finns det en del som erbjuder rättsskydd. Det innebär att försäkringen ersätter kostnader som kan uppstå vid rättsliga tvister som försäkringstagaren är involverad i. Idag är detta en obligatorisk del av alla hemförsäkringar som säljs i Sverige.Rättsskydd

I Sverige finns det även någonting som heter rättshjälp för att människor som inte har möjlighet att bekosta rättsliga ombud på egen hand inte ska stå utan försvarare om de hamnar i en tvist. Detta är en viktig del i ett samhälle som strävar efter en hög rättssäkerhet. Om en person saknar hemförsäkringen och då också rättsskydd finns det alltså fortfarande en möjlighet att få ersättning för rättskostnader, denna bedömning är dock ganska komplicerad.

Rättsskyddet omfattar endast tvister som kan prövas i en allmän domstol, alltså täcker den inte kostnader för ombud vid skilsmässor eller arbetstvister. Den här delen av hemförsäkringen är en de mer komplicerade för gemene man att greppa så det kan vara bra att prata med sitt försäkringsbolag för att få exakt information om vad som gäller och vilka typer av tvister som omfattas.

Precis som i alla försäkringar finns det en maximal ersättning och denna varierar också mellan de olika försäkringsbolagen, detta kan också vara bra att kolla upp. Vanligtvis brukar det ligga mellan 75 000 – 200 000 kronor med en självrisk på runt 20 %.

Hitta bäst pris på hemförsäkring här