Skadeförebygg

Att ha en bra villaförsäkring vill man självklart ha ifall någonting skulle hända med huset. Om skadan skulle vara framme är det skönt att veta att försäkringen täcker det och hjälp finns att få från sitt försäkringsbolag. Att tvingas utnyttja sin försäkringen är givetvis någonting som man hoppas slippa och det finns många saker man kan göra för att minska risken för att råka ut för en skada, dessa kallas försäkringsbolagen ofta för skadeförebyggande åtgärder.

Larm

Det fina med att på egen hand göra dessa åtgärder är att man skapar ett säkrare hem vilket de alla självklart vill ha. Förutom detta finns det faktiskt ofta pengar att spara på att vidta dessa åtgärder.
Eftersom du har gjort mer av vad som krävs av dig som försäkringstagare genom att tex. installerat ett larm har du minskar försäkringsbolagets risk. Pga. ditt larm minskar antagligen sannolikheten att för att just du får inbrott. Det är lättare för tjuven att ta grannens hus istället om han saknar larm.

I och med att risken för att just du råkar ut för ett inbrott har minskat borde du också betala ett lägre pris för din försäkring. Därför får man ofta rabatt på sin försäkringspremie om man uppfyller vissa krav på skadeförebyggande åtgärder. Oftast får man en procentuell rabatt på sin årspremie. Hos vissa försäkringsbolag kan rabatten för ett inbrottslarm handla om så mycket som 20% av din årspremie.

Vill du veta mer om hur det funkar med larm eller vad det kostar kan du fylla i kontaktformulärer på Securitas Directs hemsida. Du är inte förpliktigad att köpa någonting utan går enbart med på att de kontaktar dig för mer information.

Brand

Att råka ut för en brand är mångas värsta mardröm och ofta det första man tänker på när man tänker på vad en försäkring ska täcka. Brandvarnare är en självklarhet i de flesta hemmen och är en fantastiskt effektiv och billig livförsäkring. De vanliga modellerna kostar ofta under hundralappen men vill man ha lite bättre varianter finns det även trådlöst sammankopplade modeller som känner av rök larmar i hela byggnaden samtidigt.

Brandsläckare och brandfilt

Någonting annat som borde vara lika självklart i hemmet är en brandsläckare och en brandfilt. Dessa i kombination är ett väldigt effektivt sätt att släcka mindre bränder som kan uppstå hemma, tex. i köket. Det är då mycket bättre att kväva elden istället för att försöka släcka den med vatten.

Rabatt för försäkringspremien

För ovanstående åtgärder får man i många fall rabatt på sin försäkringspremie. För ett larm som är anslutet till en larmcentral kan det handla om så mycket som 20% rabatt på priset. Besparingen man kan göra på sin försäkring gör att själva kostnaden för larmet inte behöver bli så hög samtidigt som känslan av den extra tryggheten är väl värd priset.

>> För att bli kontaktad av Securitas Direct klicka här!